Welkom bij SV Pay

Dé onafhankelijke uitvoerder van uw ziektewet uitkeringsadministratie

SV Pay is een dochteronderneming van SV Land en Torstai en voert voor organisaties de ZW administratie uit. Hiermee combineren wij twee specialismen, namelijk het specialisme sociale zekerheid van SV Land en het uitvoeren van administratieve processen van Torstai.

Diensten

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving
van onze diensten.

Over SV Pay

Hier treft u een beschrijving van onze ontstaansgeschiedenis en van onze medewerkers

Referenties

Een selectie van enkele van onze klanten