Diensten

Eigen risicodragerschap Ziektewet

Indien u besluit eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de ZW, dan betekent dat in ieder geval dat u verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de ZW Arborol en de ZW administratie. In het kort komt dat hier op neer:

ZW Arborol:

  •  Het uitvoeren van verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter.
  •  Het uitvoeren van maatregelen zoals het korten van de uitkering.
  •  Voorbereiden en voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures.

ZW Administratie:

  •  Het vaststellen van recht, duur en hoogte van de uitkering.
  •  Het voeren van de uitkeringsadministratie.
  •  Uitbetaling van de uitkering.
  •  Het aanvragen van beschikkingen bij UWV.
SV Pay neemt de volledige ZW uitkeringsadministratie van u over. Wij werken daarbij vaak samen met arbodiensten en verzekeraars en volmachten. Klik voor meer informatie op een van de onderstaande opties.

ERD ZW administratie

Samenwerking arbodiensten

Samenwerking verzekeraars en volmachten

Onderzoek premies, kortingen en subisidies