ERD ZW administratie

Als u eigenrisicodrager (ERD) bent geworden voor de Ziektewet (ZW), dan bent u verplicht om als organisatie de ZW uit te voeren. Dat betekent het uitvoeren van de ZW arborol en het voeren van de uitkeringsadministratie.

De ZW uitkeringsadministratie uitbesteden aan SV Pay

Het voeren van de uitkeringsadministratie is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Dat houdt niet alleen in dat er een uitkeringsstrook “gedraaid” moet worden, maar het begint al bij het beoordelen van de claim: heeft iemand recht op een ZW uitkering? Is er sprake van een no-risk situatie? Daarna zal er een dagloon berekend moeten worden en dient er een ziekmelding bij UWV te worden gedaan.

SV Pay kan voor u de uitvoering van de uitkeringsadministratie overnemen.

U besteedt daarmee de beoordeling van het recht op uitkering, de bepaling van de (initiële) duur van de uitkering, de berekening van de hoogte van de uitkering, de uitbetaling en verstrekken van uitkeringsspecificaties uit aan SV Pay. Daarnaast is het in het proces van het uitvoeren van de ZW administratie verplicht om bij UWV beschikkingen aan te vragen, indien er sprake is van wijzigingen in recht, duur en hoogte van de uitkering. Ook voor het opleggen van een maatregel (bijvoorbeeld in het geval van schorsing of het weigeren van een uitkering) is er een beschikking nodig van UWV. UWV blijft namelijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de ZW. Dit vereist de grootst mogelijke zorgvuldigheid en gedegen kennis van de sociale zekerheidswet- en regelgeving. Ook dit proces neemt SV Pay uit handen.

SV Pay werkt met een zeer gebruikersvriendelijke internetportal waarin ziekmeldingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven.

De dienstverlening van SV Pay samengevat:

 • Het vaststellen van het recht op een ZW uitkering (wetstechnische claimbeoordeling) 
 • Het vaststellen van de (initiële) duur van de ZW uitkering
 • Vaststellen van het dagloon (wij beschikken over een eigen dagloonmodule) en de hoogte van de uitkering (inclusief verrekening van inkomsten)
 • Het voeren van de uitkeringsadministratie
 • Het aanvragen en beoordelen van beschikkingen bij UWV (w.o. maatregelen)
 • Helpdesk voor werkgevers en uitkeringsgerechtigden

Waarom SV Pay?

De redenen om te kiezen voor SV Pay op een rij:

 • Sociale zekerheid is een vak, onze medewerkers zijn ZW specialisten
 • U bent af van de administratie rompslomp
 • De verplichtingen richting UWV zijn complex. U hebt hier geen omkijken naar
 • U wordt niet belast met vragen van zieke ex medewerkers
 • Wij hebben zicht op uw verzuim en voorzien u van praktische adviezen

Investering bij uitbesteding van de uitkeringsadministratie aan SV Pay

De kosten voor de uitbesteding van de uitkeringsadministratie zijn verdeeld in drie onderdelen:

 1. Eenmalige inrichtingskosten
 2. Een abonnementsprijs per jaar
 3. Prijs per ziekmelding

De kosten zijn afhankelijk van de omvang, het aantal entiteiten en systemen.

Voor verzekeraars en volmachten rekenen wij vaak een vast bedrag per ziekmelding.

Wij maken graag een offerte op maat voor u.

Samenwerking arbodiensten

Samenwerking verzekeraars en volmachten

Onderzoek premies, kortingen en subisidies