Onderzoek premies, kortingen en subisidies

Personeelskosten en personeelsgerelateerde kosten vormen in veel gevallen de hoogste kostenpost binnen organisaties. Een belangrijk onderdeel van deze kosten, waar vaak aan wordt voorbij gegaan, zijn kosten die te maken hebben met ons sociale zekerheidsstelsel. In de volksmond sociale lasten genoemd.

In de praktijk blijkt dat zowel het UWV als de Belastingdienst onbedoeld fouten maken in de vaststelling van de hoogte van deze sociale lasten. Ook door het ontbreken van kennis binnen organisaties wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van korting- en subsidieregelingen.

Door jarenlange kennis en ervaring hebben wij een no-cure-no-pay onderzoek ontwikkeld, waarmee wij voor uw organisatie een besparing met terugwerkende kracht kunnen realiseren. Met dit onderzoek kijken wij onder andere naar de volgende onderdelen op het gebied van sociale zekerheid.

  • afdracht sociale verzekeringspremies UWV / Belastingdienst
  • beschikkingen gedifferentieerde premie WAO/WGA
  • beschikkingen WIA premiekortingen en
  • premievrijstellingen
  • recht op uitkeringen (zoals ziektewet, WAO en WIA)
  • Wet Vermindering Afdracht overige fiscale (stimulerings)regelingen
  • bezwaar- en beroepszaken

Borging naar de toekomst
Na het onderkennen van de in het verleden niet benutte gelden is het zaak om ervoor te zorgen dat deze gelden in de toekomst wel worden benut. Vanuit de opgedane ervaringen en kennis zorgen wij samen met u voor een goede borging naar de toekomst. Wij kunnen u daarbij adviseren over aanpassingen binnen uw bedrijfsvoering en desgewenst ondersteunen wij u met de implementatie daarvan.

Wij besteden dit onderzoek uit aan onze partner SV Land, al jarenlang specialist in vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid en verzuim. SV Land is één van de aandeelhouders van SV Pay. 

ERD ZW
administratie

Samenwerking arbodiensten

Samenwerking verzekeraars en volmachten