Over Torstai

Voor het verzorgen van uw administratie kunt u bij veel kantoren terecht. Torstai biedt u graag wat meer.

Wij verlossen u niet alleen van administratieve rompslomp, maar zorgen er ook voor dat u wat heeft aan de schat aan informatie die binnen uw administratie voorhanden is.

Torstai is ontstaan omdat wij ondernemers en directeuren vaak hoorden klagen dat hun boekhouder goed is in zijn vak, niet zoveel kost, maar de kennis en ervaring mist om een stap verder te denken. Of dat hun accountant die kennis wel heeft, daarvoor een hoog tarief vraagt, maar er iedere keer in slaagt om zijn gesprekspartner een nummer te laten voelen. Tevens blijken zowel boekhouder als accountant meer van cijfers dan van ondernemen te snappen.

Ook in onze advies- en interimdiensten gaan wij graag een stap verder. Niet gericht op het opleveren van een rapport, maar gericht op oplossingen die in de praktijk werken. Met een aanpak die no-nonsense en terzake is, en waar bij voorkeur ook nog gelachen wordt.

De directie van Torstai is altijd persoonlijk betrokken bij opdrachten, is vakman en kan bogen op jarenlange ervaring. Bovendien voert de directie zelf advies- en interimwerk uit. Om te weten wat er speelt in de markt. Om scherp te blijven. Maar vooral omdat we het zo leuk vinden!

Voor de website van Torstai klik hier.

Medewerkers

Contact