Samenwerking arbodiensten

Voor de ziektewet dienstverlening werkt SV Pay vaak samen met arbodiensten.

In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat de ZW arborol voor de werknemers die ziek uit dienst gaan, wordt uitgevoerd door de arbodienst waarmee de werkgever al samenwerkt voor het reguliere verzuim. In veel gevallen is dat ook raadzaam, zeker als dat goed loopt. En, nog veel belangrijker, dan kan worden voorkomen dat er werknemers ziek uit dienst gaan. De zieke werknemers zijn dan al in beeld van de arbodienst. Voorkomen van ziek uit dienst levert het meeste op, er hoeft dan geen ZW uitkering te worden betaald.

Bij de samenwerking met arbodiensten vindt er een optimale afstemming plaats van de dienstverlening van de arbodienst en SV Pay. Processen en systemen worden naadloos op elkaar aangesloten. Hiermee is de volledige uitvoering van de ZW geregeld. Met een groot aantal arbodiensten hebben wij een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerking met de bestaande arbodienst werkt vaak veel beter dan het uitbesteden van de volledige uitvoering van de ZW aan één externe partij (ZW arborol en ZW uitkeringsadministratie). De overdracht is vaak complex, de werkgever zelf is de grip kwijt én er wordt niet voor gezorgd dat er geen werknemers ziek uit dienst gaat. Het werk wordt namelijk pas overgedragen op het moment dat de werknemer ziek uit dienst gaat.

Kortom, een partnership tussen de werkgever, de arbodienst en SV Pay kan veel geld besparen!

ERD ZW
administratie

Samenwerking verzekeraars en volmachten

Onderzoek premies, kortingen en subisidies